Clan chest

Clan Chest

Clan Chest

  • Lze ji získat jednou týdně, pokud Váš klan získá dohromady dostatek vítězství
  • Obsah truhly je závislý na tom, kolik vítězství jako klan získáte
  • Můžete ji otevřít okamžitě