Otázky

Každý den Vám dá Bill možnost odpovědět na 3 otázky. Za každou správně zodpovězenou otázku dostanete peníze. Níže je seznam všech otázek, které se ve hře vyskytují, díky kterému už o žádné zlaťáky nepřijdete. Pro ty z Vás, kteří nevládnou angličtinou, je u každé otázky i překlad.

tip: chcete-li rychle vyhledat konkrétní otázku, zmáčkněte CTRL + F a do vyhledávacího pole ji napište (stačí část). Zmáčknutím klávesy ENTER se pak rychle dostanete přímo k hledané otázce.

Geography (zeměpis)

 • Q: What does an odometer measure? (Co měří odometr?)
  • A: Distance travelled (ušlou vzdálenost)
 • Q: Who goes in the pit in a theater?
  • A: The orchestra
 • Q: Where is the sea of showers? (Kde je Moře stínů?)
  • A: On the moon  (na Měsíci)
 • Q: Who gifted Statue of Liberty to USA? (Která země darovala USA Sochu svobody?)
  • A: France (Francie)
 • Q: Which country borders Australia? (S jakými zeměmi sousedí Austrálie?)
  • A: None (s žádnými)
 • Q: What is the capital of Italy? (Jaké je hlavní město Itálie?)
  • A: Rome (Řím)
 • Q: What is the capital of Spain? (Jaké je hlavní město Španělska?)
  • A: Madrid
 • Q: What is the smallest ocean? (Jaký je nejmenší oceán?)
  • A: Arctic Ocean (Severní ledový oceán)
 • Q: What is the capital of Norway? (Jaké je hlavní město Norska?)
  • A: Oslo
 • Q: What is the capital of Sweden? (Jaké je hlavní město Švédska?)
  • A: Stockholm
 • Q: Name the capital of Belarus? (Jaké je hlavní město Běloruska?)
  • A: Minsk
 • Q: What is the capital of Canada? (Jaké je hlavní město Kanady?)
  • A: Ottawa
 • Q: What is the capital of Russia? (Jaké je hlavní město Ruska?)
  • A: Moscow (Moskva)
 • Q: What is the capital of India? (Jaké je hlavní město Indie?)
  • A: Delhi (Dilí)
 • Q: What is the capital of Turkey? (Jaké je hlavní město Turecka?)
  • A: Ankara
 • Q: What is the capital of France? (Jaké je hlavní město Francie?)
  • A: Paris (Paříž)
 • Q: What place has a south wind blowing?
  • A: North Pole (Severní pól)
 • Q: What is the capital the of UK? (Jaké je hlavní město Spojeného království?)
  • A: London (Londýn)
 • Q: What is the highest mountain? (Jaká je nejvyšší hora?)
  • A: Everest
 • Q: What is the capital of Germany? (Jaké je hlavní město Německa?)
  • A: Berlin (Berlín)

Definitions (definice)

 • Q: How many legs does a crab have? (Kolik nohou má krab?)
  • A: 10
 • Q: What is a tumbler?
  • A: A breed of pigeon
 • Q: What is a buttonhole?
  • A: A small bouquet of flowers.
 • Q: What is a flat object for carrying plates on called?
  • A: Tray
 • Q: What is a Mastiff?
  • A: A breed of
 • Q: What is botany? (Co je botanika?)
  • A: Plant science (věda o rostlinách)
 • Q: What is a pirouette? (Co je pirueta?)
  • A: A dance move (taneční pohyb)
 • Q: What is a reticule?
  • A: A woman’s purse
 • Q: What is a frigate? (Co je fregata?)
  • A: A warship with three masts. (Válečná loď se třemi stěžněmi)
 • Q: What is an epigraph? (Co je epigraf?)
  • A: A quotation at the start of a book.
 • Q: What is a rambutan? (Co je rambutan?)
  • A: A Tree (strom)
 • Q: What is fouetté? (Co je fouetté?)
  • A: A dance move. (taneční pohyb)
 • Q: What is a suricate? (Co je surikata?)
  • A A small animal. (malé zvíře)
 • Q: What are glasses without earpieces or arms on it called? (Jak se nazývají brýle bez nožiček?)
  • A A Pinze – Nez
 • Q: What is Zoology? (Co je zoologie?)
  • A Animal Science. (věda o zvířatech)
 • Q: What is another term for music college? (Jaký je jiný výraz pro hudební školu?)
  • A Conservatory (konzervatoř)
 • Q: A football ball hit the back of the net. What’s this called? (Fotbalový míč skončil v síti. Jak se tato situace nazývá?)
  • A Goal (gól)
 • Q: Where does a pelican store fish? (Kde si pelikán ukrývá rybu?)
  • A: A Pouch (ve vaku)
 • Q: What is it called when a soccer ball hits the back of the net? (Jak se nazývá situace, kdy fotbalový míč skončí v síti?
  • A: Goal (gól)
 • Q: What is the largest type of primate in the world? (Jaký je největší primát na zemi?)
  • A: Eastern Lowland Gorilla (Gorila nížinná)
 • Q: Which bird is the largest in the world? (Jaký pták je největší na zemi?)
  • A: Ostrich (pštros)
 • Q: What is the world’s smallest bird? (Jaký pták je nejmenší na zemi?)
  • A: Hummingbird (kolibřík)
 • Q: What color of the rainbow comes between green and indigo? (Jaká barva duhy je mezi zelenou a fialovou?)
  • A: Blue (modrá)
 • Q: How many hours are in a day? (Kolik hodin má den?)
  • A: 24
 • Q. Which season has the shortest days? (Které roční období ma nejkratší dny?)
  • A: All days are equal (všechny dny jsou stejně dlouhé)
 • Q: What kind of wood is used to make matches? (Jaký druh dřeva se používá k výrobě sirek?)
  • A: Poplar (topol)
 • Q: What is the starting point of a river called? (Jak se nazývá začátek řeky?)
  • A: Source (pramen)
 • Q: Why does a birch tree have dark mark/streaks in its bark?
  • A: To breathe
 • Q: What is the closest star to the earth? (Která hvězda je nejblíže Zemi?)
  • A: The Sun (slunce)
 • Q: Where do you normally put mascara?
  • A: On your eyelashes
 • Q: Who was the architect of the Eiffel Tower? (Kdo byl architektem Eiffelovy věže?)
  • A: Gustave Eiffel
 • Q: Which flower is the symbol of vanity?
  • A: Daffodil
 • Q: When do cockerels crow?
  • A: At dawn
 • Q: what is naveena? (Kdo je naveena?)
  • A: A intelligent girl (Inteligentní dívka)
 • Q: Where do penguins fly during winter? (Kam na zimu létají tučňáci?)
  • A: Penguins do not fly (tučňáci nelétají)
 • Q: Which of these tigers does not exist in nature? (Který z těchto tigrů neexistuje v přírodě?)
  • A: Gray (šedý)
 • Q: Where do cocoa beans originate from? (Odkud pochází kakaové boby?)
  • A: South America (z Jižní Ameriky)
 • Q: In parachuting, how is the winner determined? (Jak se určuje vítěz v parašutismu?)
  • A: The athlete who lands most accurately in a designated area. (Vítezem je ten, kdo přistane nejblíže vymezené ploše)
 • Q: Where does the coffee tree originate from? (Odkud pochází kávovník?)
  • A: Africa (z Afriky)
 • Q: How many bits are there in a byte? (Kolik bitů je v bytu?)
  • A: 8
 • Q: What is the tallest animal in the world? (Jaké je nejvyšší zvíře na světě?)
  • A: Giraffe (žirafa)
 • Q: Where does a pelican store fish? (Kde nosí pelikáni ulovenou rybu?)
  • A: In a pouch (ve vaku)
 • Q: Where do lemurs live? (Kde žijí lemuři?)
  • A: Madagascar (na Madagaskaru)
 • Q: How long the Hundred Years‘ war between England and France lasted? (Jak dlouho trvala stoletá válka?)
  • A: 116 years
 • Q: Which plant grows the fastest? (Která rostlina roste nejrycheji?)
  • A: Bamboo (bambus)
 • Q: Which of these is an instrument for working out direction? (Který z nástrojů se používá k určení směru?)
  • A: Compass (kompas)
 • Q: Which does not exist in nature? (Co neexistuje v přírodě?)
  • A: Ruby tree
 • Q: Which country does the Panama hat originate from? (Které zemi dala vzniknout Panama?)
  • A: Ecuador. (Ekvádoru)
 • Q: What part of the clove tree becomes the spice?
  • A: Flower bud
 • Q: What was King George VI called as a child? (Jak se král Jiří VI. nazýval jako dítě?)
  • A: Albert
 • Q: What is a musical salute called?
  • A: Fanfare
 • Q: Which of these instruments is used for directions? (Který přístroj je používán k určení směru?)
  •  Compass (kompas)
 • Q: What are glasses without earpieces/arms called? (Jak se nazývají brýle bez nožiček?)
  •  pince-nez
 • Q: What kind of sugar in sugar cubes?
  •  refined
 • Q: What street did Sherlock Holmes live on? (V jaké ulici žil Sherlock Holmes?)
  •  Baker Street
 • Q: What is the physical sign of an eagle hunting ? (Jaký je fyzikální znak orlího lovu?)
  •  a shadow (stín)
 • Q: Which part of the clove tree becomes a spice when dried?
  • flower buds
 • Q: Which of these musical instruments was widely used in Ancient Greece? (Který z těchto hudebních nástrojů se používal v Antickém Řecku?)
  • Lyre (lyra)
 • Q: What kind of wreath has been awarded to competition winners since Roman times ?
  • Laurel
 • Q: What are musical rattles called?
  • Maracas
 • Q: What is a high male voice called? (Jak se nazývá vysoký mužský hlas?)
  • Tenor
 • Q: Which musical instrument means quiet in Italian? (Který hudební nástroj znamená potichu v italštině?)
  • Piano
 • Q: Which of these is a lizard that changes its color? (Který z těchto ještěrů mení svou barvu?)
  • Chameleon
 • Q: Which one runs the fastest? (Které zvíře běhá nejrychleji?)
  • Cheetah (gepard)
 • Q: Which part of the cinnamon tree becomes a spice when dried?
  • A: bark
 • Q: What is the name of the astronaut who first walked on the moon? (Jaké je jméno kosmonauta, který jako první vstoupil na Měsíc?)
  • Neil Armstrong
 • Q: What is glass made from? (Z čeho se vyrábí sklo?)
  • Sand (z písku)
 • Q: What animal is used to find truffles in the ground? (Kterí zvíře se používá ke hledání lanýžů?)
  • Specially trained pigs (Speciálně vytrénovaná prasata)
 • Q: How many pieces are there in a game of chess? (Kolik figurek je v šachách?)
  • 32
 • Q: How many states in india? (Kolik států je v Indii?)
  • 28
 • Q: What is cheese made from? (Z čeho se vyrábí sýr?)
  • milk (z mléka)
 • Q: Where a river begins? (Kde začíná řeka?)
  • source (u pramenu)
 • Q: Which season’s days the shortest (V jakém období jsou dny nejkratší?)
  • days always the same length (Dny mají vždy stejnou délku.)
 • Q: Why do birch trees have black streaks on their trunk?
  • A: to breath
 • Q: What is a person who studies birds called? (Jak se jmenuje člověk, který studuje ptáky?)
  • A: Ornithologist (ornitolog)
 • Q: what is most widespread type of coffee? (Jaký typ kávy je nejrozšířenější?)
  • A: Arabica
 • Q: What is the symbol on the Olympic flag? (Co je symbolem na olympijské vlajce?)
  • A: 5 interwoven rings (5 spojených kruhů)
 • Q: How many is a dozen? (Kolik je tucet?)
  • A: 12
 • Q: Which one can lift the heaviest object? (Kdo může zvednout nejtěžší objekt?)
  • A: An elephant (slon)
 • Q: Most of the planets in our Solar System rotate in the same direction, but not this one. Which planet is it? (Většina planet v našem Solárním systému rotuje ve stejném směru, ale jedna ne. Která planeta to je?)
  • A: Uranus (Uran)
 • Q: Which geometric shape has become a musical instrument? (který hudební nástroj má geometrický tvar?)
  • A: Triangle (triangl)
 • Q: What can a computer not work without? (Bezčeho nemůže počítač pracovat?)
  • A: Electricity (bez elektriky)
 • Q: How many teeth are in a full adult set? (Kolik zubů má dospělý člověk?)
  • A: 32
 • Q: What is the official language of Australia? (Jaý je oficiální jazyk Austrálie?)
  • A: English (angličtina)
 • Q: What is the biggest animal? (Jaké je největší zvíře?)
  • A: Blue Whale (modrá velryba)
 • Q: What is the place called where a river begins? (Jak se nazývá místo, kde začíná řeka?)
  • A: Source (pramen)
 • Q: What is the German word for „south“? (Jaké je německé slovo pro „jih“?)
  • A: Süd

Holiday Questions (sváteční otázky)

 • Q: „December“ comes from the Latin word for „tenth,“ and „October“ comes from the word for „eighth.“ However, December is the twelfth month, and October is the tenth. Why? („December“ pochází z latinského slova „deset,“ a „October“ pochází ze slova „osm.“ Nicméně December je dvanáctý měsíc a October je desátý. Proč?)
  • Apparently the new year began on March 1st for a long time in ancient Rome. (Protože v antickém Římě začínal nový rok 1. březnem.)
 • Q: Which country celebrates New Years Day all year round?
  • India (Indie)
 • Q: In medieval Europe, Christmas trees were not placed on the floor as they are now, but hung upside down from the ceiling. The question is: why? (Ve středověké Evropě, vánoční strom nebyl umístěn na zemi jako nyní, ale visel dolů ze stropu. Otázka je: proč?)
  • So the children could still run around and play. (Děti si mohli okolo hrát)
 • Q: When and where were the first electrical Christmas tree light lit? (Kde a kdy byly rozsvíceny první vánoční světla?)
  • 1895 USA
 • Q: what is a „numismatist“? (Kdo je numismatik?)
  • a coin collector (sběratel mincí)