JAK NAHRÁVAT TELEFONNÍ HOVORY POMOCÍ APLIKACE ACR CALL RECORDER?

Nahrát si telefonní hovor je velmi užitečná vychytávka, kterou ocení nejeden majitel chytrého telefonu.

Právě záznam telefonních hovorů se postupně a velmi plíživě vytratil ze základních funkcí a je něčím, co chytrým telefonům stále chybí k dokonalosti. Každý jistě vzpomene na časy „hloupých“ mobilních telefonů, například Nokii 6230i, která měla tuto možnost pevně zabudovanou z výroby. S pozdějším nástupem chytrých telefonů, potažmo operačních systémů, tato funkce vymizela.

Na jednu stranu je výhodné, že uživatel může nezávisle zvolit z celého spektra aplikací a vybrat si tu, která právě jemu nejvíc vyhovuje. Mezi nevýhody se naopak řadí nutnost instalace „něčeho navíc“, možná nekompatibilita s operačním systémem a jiné neduhy externích aplikací. Nahrávání hovorů jistě ocení každý uživatel, který čas od času potřebuje zaznamenat telefonní hovor pro pozdější použití, ať už je to mluvený vzkaz, hezká vzpomínka atd. Nebudu zde polemizovat nad možností využití jako důkazního materiálu například u soudu. Nahrávání telefonních hovorů bez souhlasu nahrávané osoby je v našem právním systému hodnoceno jako trestný čin, a proto nejen, že by tento „důkaz“ byl u soudu smeten ze stolu, ale ještě by vám vysloužil další soudní tahanice.

Tento článek proto rozhodně nikoho nenavádí k nezákonné činnosti a mějte na paměti, že pokud některou z těchto aplikací využíváte, vždy by mělo samotnému hovoru předcházet poučení o tom, že hovor je nahráván. My se dnes podíváme na aplikaci s názvem „ACR call recorder“, která je v obchodě Google play dostupná buď jako free verze s reklamou a nepatrným omezením funkcí, nebo jako placená verze bez reklam a bez omezení funkčnosti, a to za 60 korun (červenec 2016). V našem případě jsme se rozhodli pro free verzi, protože pro běžného uživatele je plně dostačující a 60 korun můžeme ušetřit a později vydat za aplikace, kde rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí pocítíme znatelněji.

OVLÁDÁNÍ, NASTAVENÍ A PRVNÍ DOJMY

Po stisknutí minimalisticky vyvedené červené ikony se dostáváme do, opět uživatelsky příjemného, červeného prostředí. Horní lišta nabízí hned několik funkcí. Nalezneme zde tlačítko pro vyhledávání v seznamu nahrávek (ty se nám zobrazují v seznamu pod sebou, spolu se jménem kontaktu, a zabírají podstatnou část hlavní obrazovky), tlačítko pro možnost rozdílného seřazení nahrávek a ve free verzi dále tlačítko pro přímý proklik do Google Play obchodu, pro zakoupení placené verze.

Po stisknutí tlačítka v levém horním rohu, nebo tahem prstu od levého kraje obrazovky doprostřed se dostáváme k hlavnímu menu celé aplikace. Ze všech možností je zde nejdůležitější „switch tlačítko“ zapnuto/vypnuto, tlačítko pro vstup do nastavení a odpadkový koš, kde končí smazané nahrávky. Pod nastavením (screenshot z nastavení viz výše) nalezneme například možnost volby zobrazení notifikací, možnost automatického mazání nahrávek po uplynutí konkrétního počtu dnů, dále můžeme nastavit formát nahrávek (od klasického WAV, přes MP4 až k exotickým FLAC), možnost zesílení nahrávaného zvuku do nahrávky a v neposlední řadě také možnost nahrávání přes bluetooth, což je praktická vychytávka, například do auta.

Při běžném provozu aplikace jediná věc, při které si všimnete rozdílu mezi placenou a neplacenou verzí, je možnost filtrování kontaktů a jejich nahrávání. U placené verze můžete vybrat ze svých kontaktů ty, které chcete nahrávat. Neplacená verze tento výběr neumožňuje. Stále však můžete zvolit mezi nahráváním jen neuložených čísel, jen skrytých čísel atd. Samozřejmě nezávisle na sobě mezi odchozími a příchozími hovory. Toť, zdá se, vše a ušetřili jsme 60 korun. Hurá. Nutno podotknout, že celé ovládání je velice intuitivní a po malé chvilce na „oťukání“ ho zvládne opravdu každý. A jak samotné nahrávání hovorů funguje, tedy jak na to?

JAK NAHRÁVAT TELEFONNÍ HOVORY?

Po vytažení hlavního menu z levé strany vidíme nahoře přepínač zapnuto/vypnuto. V poloze zapnuto aplikace nahrává všechny hovory (nebo výběr dle nastavení), a to jak příchozí, tak odchozí. Tento stav si následně můžeme ověřit pohledem na horní lištu telefonu, kde nám začne svítit ikona notifikace. Při samotném nahrávání se vedle ní rozbliká ještě ikona druhá. Tato upozornění se dají v nastavení vypnout. Nahrávání samotné pak probíhá při vytočení čísla, či jeho přijetí zcela automaticky a nebýt notifikační ikony, nebylo by vůbec těžké na něj zapomenout.

Za plnou automatizaci patří autorům velké plus. Dá se nastavit i započetí nahrávání po stisku tlačítka, ale proč dělat práci, kterou někdo může udělat za vás. Po ukončení hovoru na nás vyskočí dialogové okno s dotazem, zda chceme nahrávku právě ukončeného hovoru zanechat, nebo zahodit. Pokud klikneme na „ano“, nahrávka je uložena do interní paměti telefonu, do složky ACRCalls, kde ji také později najdeme. Nahraný hovor jde samozřejmě znovu přehrát i ze samotné aplikace, a to přímo po zapnutí, kdy se seznam nahraných hovorů zobrazuje na úvodní obrazovce a my jím listujeme.

Při přehrávání se dá nahrávka posouvat, zastavovat a konečně i sdílet přes bluetooth, Gmail, či odeslat jako multimediální zpráva. V seznamu hovorů můžeme přepínat posouváním prstem mezi odchozími, příchozími a důležitými hovory. Důležité hovory jsou takové hovory, které jsme sami označili hvězdičkou, podobně, jako v galerii telefonu označujeme fotografie jako „oblíbené“. Po posunutí přepínače do polohy „vypnuto“ se hovory nenahrávají, ovšem notifikační ikona na horní liště zůstává a signalizuje, že nahrávání je vypnuté. Pro někoho otravné, dá se vyřešit výše zmíněným vypnutím notifikací v nastavení.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ APLIKACE ACR CALL RECORDER

Co říci na závěr? Celá aplikace se dá ohodnotit jako povedená, nahrávání hovorů je s ní velice snadné, a to především díky plně zautomatizovanému provozu. Jediný problém, se kterým jsem se při testování setkal, bylo občasné useknutí pár vteřin na začátku nebo na konci nahrávky. Občas se objevily i potíže s automatickým ukončením nahrávání, aplikace zkrátka stále zobrazovala ikonu nahrávání i po ukončení hovoru. Restart ale vše vyřešil. Přes tyto drobné neduhy obzvláště oceňuji možnost třídění nahrávek, jejich kvalitu (která je opravdu nad očekávání) a celkovou přívětivost a jednoduchost aplikace.
Tato solidní vychytávka si rozhodně zaslouží místo na domovské obrazovce.
 

zdroj: androidtip.cz

You May Also Like

About the Author: kovarikrudolf@email.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.